MUSICA ART

Agneta Mei Hytten

 

Succes med musik

Syng dig fri af stress

ForsideProfilProdukterAktiviteterReferencerPublikationerKontaktNyheder

 

OM MUSICA ART

 

MUSICA ART er en videns- og undervisningsvirksomhed med speciale i projektledelse, fundraising, coaching, foredrag/formidling, undervisning/kurser og workshops med musik i fokus. Virksomheden er grundlagt i august 2004.

 

MUSICA ART indgår i en række rådgivnings- og projektlederopgaver inden for musikområdet og fungerer som sparringspartner og samarbejdspartner for andre virksomheder.

 

Musik, litteratur og kunst

MUSICA ARTs vision er at fremme menneskers kontakt med musikkulturen i dens mangfoldighed og åbne døre til musikkens verden. Ved brug af de tre kunstarter: musik, litteratur og billedkunst øges forståelsen af de mentale, åndelige værdiers betydning for et samfund eller en virksomhedskultur.

 

Digitalisering og teknologi

Musica Art ønsker at medvirke til at fremme samarbejde mellem humaniora, kunstverden og naturvidenskaberne og arbejder for implementering af nye tekniske løsninger og digitalisering i B2B, musikbranchen og i undervisningen.

 

Inspirator og idéskaber

Indehaver er Agneta Mei Hytten, cand.mag. fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School. 

Agneta Mei Hytten fungerer som inspirator og idéskaber med fokus på projektledelse, musiccoaching, formidling, undervisning/kurser og deltager i en række netværk inden for forsknings- og forretningsverdenen, fx Dansk Netværk for Lydteknologi, Musikzonen, Dansk Selskab for Musikforskning.

 

Coaching, rådgivning, undervisning, foredrag og musikevents

Jeg tilbyder personlig coaching og rådgivning til erhvervsliv, skoleledere, lærere, foredragsholdere, dirigenter, musikere eller andre som ønsker at benytte musikalske værktøjer i karriereudviklingen. Kontakt os også med henblik på professionel musikundervisning, foredrag/musikevents og korpilot. Med humor, kreativ analyse, intuition og musik øges fokus på egne ressourcer og balance i alle livssfærer ved arbejdet med: 

  • Problemløsning

  • Udfordringer

  • Optimering af færdigheder

  • Nye valgmuligheder

  • Kommunikation

  • Udholdenhed og øget energiniveau

  • Faglig inspiration

  • Udvikling af kreative evner og divergent tænkning

Forskning

Projektleder for kulturarvs- og forskningsprojektet Historien om Vor tids musik, www.vortidsmusik.dk
Research og projektledelse for DR Symfoniorkestrets fond og forening
Musik i læring, digitalisering af undervisningssektoren og faglig optimering i samarbejde med DI, CMI/AAU, Musikzonen m.fl., www.musikzone.dk

 

Publikationer

Agneta Mei Hytten er optaget i den danske nationalbibliografi med forfatterbidrag.

 

Download Brochure  (Kræver PDF-reader)

 

 

ALT FINDES INDEN I DIG – lyt til uddrag fra DR musikmagasinet Bolero om MUSICA ART

 

KOMMUNIKATION OG LEDELSE – ansvar for eget liv gennem handling og strategisk innovation

 

LEV DRØMMENE – mens du lever i harmoni og balance med din omverden og din økonomi

 

FRIHED TIL AT SKABE det bedste liv – med energi, vækst, musikoplevelser

MUSICA ART
STRANDVEJEN 163, 3.TH
DK 2900 HELLERUP
TLF +45 39203108
CVR 27865380