Spring til indhold

Agneta Mei Hytten

Mit navn er Agneta Mei Hytten og jeg er stifter og indehaver af Musica Art. Jeg er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitetet i musik og nordiske sprog og litteratur og har derudover fulgt kurser på filosofi, litteraturvidenskab og teatervidenskab. Mine hovedfag i musik er klaver, sang, musikteori, musikhistorie og musikledelse og jeg har skrevet speciale omhandlende Musik og medier. Gennem årene har jeg videreuddannet mig inden for fundraising, jura og ophavsret, IT, voksenpædagogik, salg, ledelse, kommunikation og digitale medier.

Jeg har været ansat som gymnasielærer i musik og drama på Gammel Hellerup Gymnasium, hvorfra jeg selv tog nysproglig studentereksamen. Derudover har jeg taget Højere Handelseksamen fra Niels Brock/Copenhagen Business College og en 2-årig international leder- og coaching uddannelse i Danmark og England. Jeg har arbejdet med musikforskning i Danmarks Radio i 14 år og er siden 2008 projekt- og forskningsleder for kulturarvsprojektet Historien om Vor tids musik og har fået overdraget det ærefulde ansvar at videreføre tidligere musikchef Mogens Andersens virksomhed, opgaver og forskning. Dette arbejde har givet mig stor erfaring i digitalisering af musik, metadata, fundraising og ekspertise inden for forskningsområdet Musik og medier. Efterfølgende har jeg formidlet forskningsprojekternes resultater ved konferencer i Danmark og Norden og deltager i Europæisk netværk for modernismestudier og avantgardekunst. Jeg har været forelæser på Musikvidenskab ved Folkeuniversitetet i København fra 2001-2014 og tilbyder nu foredrag og formidling af klassisk og ny musik gennem min virksomhed.

Min store passion er at undervise, dirigere kor og åbne døre til musikkens verden. Jeg har over 25 års erfaring med at undervise børn og voksne i alle aldre på begynder, mellemstadie og viderekomment niveau. Flere af mine elever har jeg hjulpet med forberedelse til studentereksamen, audition og optagelsesprøver til videregående musikuddannelser. I de seneste 16 år har jeg haft egen virksomhed, hvor jeg har glæden at kunne kombinere de musiske og kreative opgaver med de intellektuelle udfordringer i konsulentopgaver og forskning. I løbet af de seneste 9 år har jeg etableret en række amatørkor og en Korskole i Nordsjælland for alle aldre med fokus på en alsidig repertoire profil med både rytmisk og klassisk og moderne kormusik. Desuden er jeg korleder for et herligt børnekor i Rygaards Internationale skoles Fritidsafdeling.

På det kunstneriske område har jeg deltaget i masterclass i sang, musikledelse og direktion hos bl.a. Inge Marstal, Sten Lindholm, Jørgen Berg, Eric Ericson, og taget kurser i musik og IT og musikpædagogik med Kodaly og Suzuki metoder. Jeg har deltaget i koncertrejser i EU lande som korsanger gennem 15 år og har haft mange skønne oplevelser med at udbrede kendskabet til klassisk og ny musik og uropføre værker af nulevende komponister i Danmark og EU. Desuden har jeg arbejdet som kirkesanger i København-området i 33 år.

Jeg har en stor forkærlighed for opera, klassisk musik og den ny kompositions musik og det er særligt disse emner, jeg beskæftiger mig med i forskningen og som foredragsholder. Min datter må have taget denne interesse til sig, da hun nu er ved at uddanne sig til klassisk sanger. I virksomheden bidrager hun med undervisning, musikforedrag og teknisk assistance. 

Desuden er jeg aktiv foredragsholder for erhvervsnetværk og virksomheder, på højskoler, musikkonservatorier og skoler.