COVID-19 information

Vi passer på hinanden


Musica Art følger Regeringen og myndighedernes regler nøje og har siden 11. marts 2020 tilrettelagt vores aktiviteter i overensstemmelse hermed. Det øgede smittetryk har medført en række tiltag i kampen mod Corona-virus, bl.a. en forlængelse af den midlertidige nedlukning frem til og med 16. april 2021. Nu lysner det og der er kommet en ny aftale med gradvis genåbning af indendørs og udendørs musik & kultur aktiviteter pr. 21. maj 2021. Vi holder vores kunder og elever orienteret med kontakt og information, der formidles til alle via mail, sms, sociale medier og blog.

Vi har i årets første måneder holdt sæsonstart i uge 1-2 for musikelever, kurser, foredrag, workshop og korskole og korhold som online undervisning. Alle deltagere får tilsendt myndighedernes opdaterede retningslinjer for de pågældende aktiviteter, inden vi mødes til undervisningen, når det igen forventes, at vi kan mødes fysisk fra forår/sommer 2021.

Du kan følge Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer her: https://www.sst.dk/da/corona


Genåbning i foråret er noget, vi gør sammen

Genåbning i forår/sommer 2021 er noget vi gør sammen, og vi er glade for at byde dig velkommen. Vi bestræber os på at tilrettelægge aktiviteter og undervisning, så du kan føle dig tryg ved at deltage. Når du deltager, opfordrer vi dig til at passe på dig selv og andre ved at tage hensyn og udvise fornuftig adfærd. Siden 29. oktober 2020 er det et krav at bære mundbind eller visir og holde afstand og i det hele taget følge de generelle regler fra myndighederne.

Vi opfordrer til, at du tager hensyn til deltagere og underviser, hvis du har været ude at rejse til områder, der frarådes af myndighederne, så bedes du vente med at møde op indtil 2 uger efter hjemkomst. Vi beder dig også om at følge myndighedernes generelle retningslinjer og blive hjemme indtil 48 timer efter du har oplevet symptomer som feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, muskelsmerter, hovedpine og ondt i halsen. Er du i tvivl om du er syg, råder vi dig til at blive hjemme og blive testet. Hvis en person i dit hjem er konstateret smittet med Corona-virus, beder vi dig om at blive hjemme indtil 48 timer efter personen har haft symptomer.
Læs mere om de seneste oplysninger fra myndighederne på coronasmitte.dk.

Gælder der særlige retningslinjer for din aktivitet og undervisning, bliver du altid kontaktet direkte, inden undervisningen går i gang.

Læs venligst vores opdaterede Corona-retningslinjer ved tilmelding med sæsonaftale, individuel - hold - kor pr. 2.1.2021 forneden på denne side.

 

Retningslinjer i Musica Art for soloundervisning 1:1 (pr. 16.4.2021):

De seks generelle råd + 1
Alle deltagere bedes orientere sig om de til enhver tid gældende overordnede regler fra Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk.

 1. Hold 2 meters afstand når det er muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram.
 2. Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet.
 3. Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen.
 4. Host og nys i ærmet.
 5. Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit.
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.
 7. Desuden er det et krav at bære mundbind i offentlig transport i myldretiden, i butikker, ved kulturelle aktiviteter og i sammenhænge, hvor det ikke er muligt at sikre afstands kravene (pr. 29.10.2020).

 

Her vil være håndsprit fremme ved indgangen og i mødelokalet.

Du bedes fremvise coronapas/neg. test, når du kommer til undervisning.
Vi holder god afstand på 2 meter og bærer mundbind eller visir.
Under sang anvender jeg afskærmning og 3 meters afstand og vi lufter ud med en kort pause midtvejs.
Ved klaverundervisning anvender vi hver sit instrument.
Der er sørget for udluftning og grundig rengøring af nodestativ og instrument før og efter hver elev.
Hvis en af os har sygdoms-symptomer om morgenen på dagen for lektionen, skal vi aflyse og finde en anden dag eller blot tage en online lektion.
Der vil i Corona-tiden ikke blive delt noder og sange mellem os, du modtager nye materialer via e-mail og bedes selv printe ud før du møder til lektionen.
Der vil ikke være forplejning her, så du bedes selv medbringe vandflaske efter behov. 


Retningslinjer for korsang (pr. 16.4.2021):

De seks generelle råd + 1
Alle korsangere bedes orientere sig om de til enhver tid gældende overordnede regler fra Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk:

 1. Hold 2 meters afstand når det er muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram.
 2. Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet.
 3. Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen.
 4. Host og nys i ærmet.
 5. Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit.
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.
 7. Desuden er det et krav at bære mundbind i offentlig transport i myldretiden, i butikker, ved kulturelle aktiviteter og i sammenhænge, hvor det ikke er muligt at sikre afstands kravene (pr. 29.10.2020).

Retningslinjer for korsang (pr. 26.10.2020): (Kilde Sundhedsstyrelsen, kororganisationer, Musik- og kulturskoler, Kulturministeriet m.fl.)

 • DELTAGELSE: Personer med symptomer på Covid-19 skal IKKE deltage, og enhver korsanger må følge sundhedsmyndighedernes anvisninger på området. Enhver korsanger må vurdere sin deltagelse. Mundbind er påkrævet, når en korsanger sidder ned kan det tages af.
 • HYGIEJNE: God hygiejne. Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før, under og efter undervisningen, og man skal rengøre de flader, man selv har berørt, fx stol. (Man kan evt. have sin egen klapstol med). Vær opmærksom på kontaktflader, som håndtag osv.
 • AFSTAND: Ingen fysisk kontakt mellem personer før, under eller efter en korprøve. Afstandskravene er pt: maksimalt 1 person pr. 4 m2 gulvareal ved korsang - min. 2 meter mellem korsangerne med afstand til siden og foran og bagved hver person, alle synger med hovedet samme vej og sidder ned på en fast plads, klaveret står skråt på siden af gruppen og jeg dirigerer fra midten af salen på god afstand. Ved almindelig samtale gælder 1 meters afstand, hvis man er i sårbar gruppe gælder 2 meter, når vi hyggesnakker og her er mundbind påkrævet, når vi bevæger os rundt.
 • PLADSFORHOLD: Øvelokaler skal være egnet til et større pladsbehov og med gode udluftningsmuligheder. Skolerne har siden foråret sat ekstra rengøringshold på dagligt, der indgår også krav om udluftning mellem aktiviteter og vi kan selv lave udluftning undervejs efter behov.
 • NODER OG BESPISNING: Alle printer noder, der er tilsendt digitalt til at printe og sætte i kormappen, inden korprøven, medbringer kormappe med sange og egen forplejning til pausen. Husk egen håndsprit og te/kaffe/vand med lidt til pausen, da alle kor frarådes at have fælles kage ordning i denne tid.
 • ANTAL: Grænsen for forsamlinger er på maksimalt 5 personer og hæves til 10 pr. 21.4.2021, dog med visse undtagelser, se lov om forsamlingsforbud. (pr. 6.1.2021 og ny aftale pr. 16.4.2021).

 

Når du deltager i vores aktiviteter, bedes du fremvise coronapas/neg. test. Der er ikke krav fra myndighedernes side om at bære mundbind under korsang, når en korsanger sidder ned på en fast plads, men siden 29.10.2020 skal alle bære mundbind ved ankomst, i pauser og når man forlader korlokalet. Der er krav for alle pr. 29.10.2020 om at bære mundbind i offentlig transport i myldretiden, i butikker, ved kulturelle aktiviteter og steder, hvor det ikke er muligt at overholde pladskravene. Alle, der ønsker at benytte mundbind/visir under korsang er velkomne til dette, så vi bedst muligt beskytter hinanden plus det allervigtigste med god afstand, udluftning og bliv hjemme hvis du er syg. Vi følger retningslinjerne nøje og opdaterer løbende.

Corona-retningslinjer ved tilmelding med sæsonaftale, individuel, hold, kor (pr. 2.1.2021):

Når du er tilmeldt med sæsonaftale, som indebærer fordelagtige priser, reserverer vi automatisk en plads til dig i næste sæson og du modtager honoraropkrævning og en sidste frist for evt. udmeldelse. Herefter er din tilmelding bindende for næste sæson og du bedes betale for din deltagelse, inden betalingsfristen udløber - hvis du ikke har betalt inden betalingsfristens udløb, frigives pladsen til andre interesserede.

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at vi må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via e-mail eller sms til gavn for gennemførelse af undervisningen og administrationen heraf.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen, f. eks. at afholde mødegange som onlineundervisning, evt. midlertidigt dele holdet op, flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv.

Eventuelle ekstraudgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af sæsonaftalen.

Vi glæder os til at se jer alle igen!