COVID-19 information

Vi passer på hinanden og holder afstand hvor det er muligt


Musica Art følger Regeringen og myndighedernes regler nøje og har siden 11. marts 2020 tilrettelagt vores aktiviteter i overensstemmelse hermed under pandemien. Vi holder vores kunder og elever orienteret med kontakt og information, der formidles til alle via mail, sms, sociale medier og blog.

Vi har i årets første måneder holdt sæsonstart i uge 1-2 for musikelever, kurser, foredrag, workshop og korskole og korhold som online undervisning og fra april 2021 har det igen været muligt at mødes forår/sommer først med udendørs aktiviteter og derefter indendørs fremmøde.

Du kan følge Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer her: https://www.sst.dk/da/corona


Genåbning er noget, vi gør sammen

Genåbningen er noget vi gør sammen, og vi er glade for at byde dig velkommen. Vi bestræber os på at tilrettelægge aktiviteter og undervisning, så du kan føle dig tryg ved at deltage. Når du deltager, opfordrer vi dig til at passe på dig selv og andre ved at tage hensyn og udvise fornuftig adfærd.

Vi opfordrer til, at du tager hensyn til deltagere og underviser, hvis du har været ude at rejse, så beder vi dig om at følge myndighedernes generelle retningslinjer, se her. Er du i tvivl om du er syg, råder vi dig til at blive hjemme og blive testet. Hvis en person i dit hjem er konstateret smittet med Corona-virus, beder vi dig om at blive hjemme indtil 48 timer efter personen har haft symptomer.
Læs mere om de seneste oplysninger fra myndighederne på coronasmitte.dk.

Gælder der særlige retningslinjer for din aktivitet og undervisning, bliver du altid kontaktet direkte, inden undervisningen går i gang.

Læs venligst vores opdaterede Corona-retningslinjer ved tilmelding med sæsonaftale, individuel - hold - kor pr. 2.8.2021 forneden på denne side.

 

Retningslinjer i Musica Art for soloundervisning 1:1 (pr. 11.8.2021):

De seks generelle råd
Alle deltagere bedes orientere sig om de til enhver tid gældende overordnede regler fra Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk.

SEKS GENERELLE RÅD

Selvom vi nu kan vinke farvel til afstandsanbefalingen, så gælder Sundhedsstyrelsens seks generelle råd til smitteforebyggelse stadig:

 1. Bliv vaccineret
 2. Bliv hjemme og bliv testet hvis du får symptomer
 3. Hold afstand
 4. Luft ud og skab gennemtræk
 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

 

Her vil være håndsprit fremme ved indgangen og i mødelokalet.

Du bedes fremvise Coronapas/neg. test, når du kommer til undervisning.
Vi holder god afstand.
Under sang anvender jeg afskærmning og 2 meters afstand og vi lufter ud med en kort pause midtvejs.
Ved klaverundervisning anvender vi hver sit instrument.
Der er sørget for udluftning og grundig rengøring af nodestativ og instrument før og efter hver elev.
Hvis en af os har sygdoms-symptomer om morgenen på dagen for lektionen, skal vi aflyse og finde en anden dag eller blot tage en online lektion.
Du modtager nye materialer via e-mail og bedes selv printe ud før du møder til lektionen.
Der vil ikke være forplejning her, så du bedes selv medbringe vandflaske efter behov. 


Retningslinjer for korsang (pr. 11.8.2021):

De seks generelle råd
Alle korsangere bedes orientere sig om de til enhver tid gældende overordnede regler fra Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk:

SEKS GENERELLE RÅD

Selvom vi nu kan vinke farvel til afstandsanbefalingen, så gælder Sundhedsstyrelsens seks generelle råd til smitteforebyggelse stadig:

 1. Bliv vaccineret
 2. Bliv hjemme og bliv testet hvis du får symptomer
 3. Hold afstand
 4. Luft ud og skab gennemtræk
 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Retningslinjer for korsang (pr. 2.8.2021): (Kilde Sundhedsstyrelsen, kororganisationer, Musik- og kulturskoler, Kulturministeriet m.fl.)

 • DELTAGELSE: Du bedes fremvise Coronapas for at deltage i korsang. Personer med symptomer på Covid-19 skal IKKE deltage, og enhver korsanger må følge sundhedsmyndighedernes anvisninger på området. Enhver korsanger må vurdere sin deltagelse. 
 • HYGIEJNE: God hygiejne. Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før, under og efter undervisningen, og man skal rengøre de flader, man selv har berørt, fx stol. Vær opmærksom på kontaktflader, som håndtag osv. Hvert korhold udnævner en ansvarlig, der hjælper med aftørring af kontaktflader m.m.
 • AFSTAND: Det anbefales stadig at holde god afstand, vi bruger den sunde fornuft, selvom afstandskravet nu er ophævet. Sidder man ned og synger anbefales 1 m2 mellem personer, står man op og synger anbefales 2 meter til siden, foran, bagved, dvs. én person pr. 4 m2 gulvareal ved korsang. Klaveret står skråt på siden af gruppen og jeg dirigerer fra midten af salen på god afstand. Ved almindelig samtale holder vi fortsat afstand, når vi hyggesnakker.
 • PLADSFORHOLD: Øvelokaler skal være egnet til et større pladsbehov og med gode udluftningsmuligheder. Skolerne har siden foråret sat ekstra rengøringshold på dagligt, der indgår også krav om udluftning mellem aktiviteter og vi kan selv lave udluftning undervejs efter behov.
 • NODER OG BESPISNING: Alle korsangere printer noder, der er tilsendt digitalt til at printe og sætte i kormappen, inden korprøven, medbringer kormappe med sange og egen forplejning til pausen. Husk egen håndsprit og te/kaffe/vand med til pausen. Alle kor anbefales fortsat at minimere det sociale samvær, så alt fortsat kan gå godt.
 • ANTAL: Pr. 1.7. er forsamlingsforbud hævet til 500 personer indendørs.

 

Når du deltager i vores aktiviteter, bedes du fremvise Coronapas/neg. test (foreløbig frem til 1.10.2021). Der er ikke krav fra myndighedernes side om at bære mundbind under korsang. Alle, der ønsker at benytte mundbind/visir under korsang, er velkomne til dette, så vi bedst muligt beskytter hinanden plus det allervigtigste med at holde god afstand, udluftning og blive hjemme, hvis du er syg. Vi følger retningslinjerne nøje og opdaterer løbende.

Corona-retningslinjer ved tilmelding med sæsonaftale, individuel, hold, kor (pr. 2.8.2021):

Når du er tilmeldt med sæsonaftale, som indebærer fordelagtige priser, reserverer vi automatisk en plads til dig i næste sæson og du modtager honoraropkrævning og en sidste frist for evt. udmeldelse. Herefter er din tilmelding bindende for næste sæson og du bedes betale for din deltagelse, inden betalingsfristen udløber - hvis du ikke har betalt inden betalingsfristens udløb, frigives pladsen til andre interesserede.

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at vi må kontakte dig i forbindelse med din deltagelse på holdet via e-mail eller sms til gavn for gennemførelse af undervisningen og administrationen heraf.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at omlægge undervisningen, f. eks. at afholde mødegange som onlineundervisning, evt. midlertidigt dele holdet op, flytte lokale eller undervisningssted, afholde undervisningen med en vikar ved sygdom osv.

Eventuelle ekstraudgifter til lokaleleje, bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen kan forekomme. Denne ekstra omkostning afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af sæsonaftalen.

Vi glæder os til at se jer alle igen!